januar 24, 2022

Vako.info

Når du vælger håbet, alt er muligt

Кто обязан, а кто не обязан переходить в 2022 году на ФСБУ 25/2018

FSB 25/2018 på lejekontrakt er obligatorisk fra 1. januar 2022. Der er dog tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at skifte til nye regler. Det vil sige, selvom du lejer eller lejer noget, betyder det ikke, at du er forpligtet til at anvende den nye standard. Hvem er forpligtet til at anvende FSB 25/2018 FSB 25/2018 er forpligtet til at anvende kommercielle firmaer, hvis det fremgår af vilkårene i de indgåede kontrakter, at ejendommen leveres mod et gebyr for midlertidig brug. Den afgørende faktor er kontraktens genstand eller genstand for leasingregnskab (afsnit 1, 2 i FSB 25/2018). FSB 25/2018 fastlægger kriterier, som leje af regnskabs-objekter kan være etableret: ejendommen er fastsat til en bestemt periode; det fremgår klart af kontrakten, hvilken slags ejendom er i tvivl; leasingtager selvstændigt bestemmer, hvordan han vil bruge den leje, vare inden for sine tekniske egenskaber; leasingtager har ret til at modtage økonomiske fordele, når du bruger leje element. Og hvem skal nøjagtigt anvende den nye standard? Disse er kommercielle virksomheder, der i henhold til aftaler, bestemmelser, som fastsætter, at bestemmelse af en ejendom til midlertidig brug for et gebyr: udlejere og lejere i henhold til lejekontrakten aftaler, subleases; leasinggiver og leasingtager; rettighedshavere og brugere og andre personer. FSB 25/2018 gælder ikke for offentlige organisationer og anvendes ikke, når de leverer: undergrundsområder til geologisk undersøgelse, efterforskning, minedrift; resultater af intellektuel aktivitet eller midler til individualisering samt materielle bærere, hvor disse resultater og midler udtrykkes; formål med koncessionsaftalen. Hvem skal ikke skifte til FSB 25/2018 der er tilfælde, hvor et kommercielt firma ikke behøver at skifte til FSB 25 fra 2022. Der er flere sådanne tilfælde. 1. En organisation, der har ret til forenklet regnskab, kan fortsat tage hensyn til kontrakter indgået før 2022 på den gamle måde (afsnit 52 i FSB 25/2018). 2. Det er muligt at tage hensyn til lejekontrakten på den gamle måde, hvis løbetid slutter inden 31.December 2022. 3. Leasingtager (leasingtager) kan ikke ændre regnskabspraksis i henhold til en aftale, ifølge hvilken: ejendomsretten ikke overgår til leasingtager, og der er ingen mulighed for at indløse leje varen til en pris betydeligt lavere end dets dagsværdi, og der er ingen planer om at fremleje leje element (§12 i FSB 25/2018). Samtidig skal en af betingelserne være opfyldt: lejeperioden er højst 12 måneder; markedsværdien af lejeposten, eksklusive afskrivninger, er ikke mere end 300.000 rubler; lejeren har ret til forenklet regnskab. Se også: