januar 24, 2022

Vako.info

Når du vælger håbet, alt er muligt

Hvad er måderne til at afspejle lejekontrakten i henhold til NSB 25/2018 fra udlejer i 2022

FSB 25/2018 for udlejer giver to måder at regne med ejendom leaset. Den nye procedure er for finansielle leasingaftaler. For kontrakter, der vedrører driftslejemål, kan du fortsætte med at anvende den gamle regnskabsprocedure. Men selvom du har ret til at redegøre for leasingtransaktioner i den gamle ordre, skal du stadig foretage ændringer i regnskabspraksis. Hvordan tager udlejeren hensyn til ejendommen, der er lejet, hvis lejeren stort set modtager alle fordele og risici i henhold til kontrakten – dette er en ikke-operationel (finansiel) lejekontrakt. Hvis de vigtigste fordele og risici i henhold til kontrakten forbliver hos udlejeren, er dette en operationel lejekontrakt. Læs detaljeret på hjemmesiden: hvordan en udlejer kan skelne mellem drifts-og økonomiske lejemål i 2022. For en udlejer giver FSB 25/2018 således to måder at regne med leaset ejendom-afhængigt af klassificeringen af lejeobjektet – inden for rammerne af en operationel eller finansiel lejekontrakt. Samtidig indeholder FSB to overgangsbestemmelser: en organisation må ikke anvende den nye standard på leasingaftaler, hvis gennemførelse udløber inden udgangen af 2022 (afsnit 51 i FSB 25/2018); en organisation, der har ret til at anvende forenklede regnskabsmetoder, kan beslutte at anvende den nye standard kun med hensyn til leasingaftaler, hvis gennemførelse begynder den 1.januar 2022. Metode 1. Regnskab for driftslejemål essensen af denne metode er, at udlejeren ikke afspejler investeringen i lejekontrakten i regnskab. I løbet af leasingaftalens løbetid anerkender leasinggiveren indkomst i form af leasingbetalinger og opkræver afskrivninger på de overførte objekter. Det vil sige med hensyn til driftslejeobjekter forbliver den gamle regnskabsprocedure for lejekontrakten bortset fra ændringer i de estimerede værdier (afsnit 41 i FSB 25/2018). Det kan antages, at de fleste leasingaftaler med udlejere, der ikke er leasingselskaber, klassificeres som driftslejemål, og deres globale regnskabsændringer vil ikke påvirke dem. Derudover kan udlejeren, der har ret til at anvende forenklede regnskabsmetoder, klassificere alle objekter med leasingregnskab som objekter med drift af leasingregnskab (afsnit 28 i FSB 25/2018). Bortset fra to undtagelser: når vilkårene i lejekontrakten giver mulighed for overdragelse af ejerskab af den leasede vare til lejeren; når lejeren har ret til at købe den leasede vare til en pris, der er væsentligt lavere end dens dagsværdi på datoen for realiseringen af denne ret. Metode 2. Regnskab for ikke-operationelle (finansielle) lejekontrakter. I henhold til en ikke-operationel (finansiel) leasingaftale registrerer udlejeren investeringen i lejekontrakten i størrelsen af dens nettoværdi. I løbet af kontraktens løbetid anerkender han renterne på investeringen i lejekontrakten som indkomst. Lejebetalinger tages ikke med i indkomst. Leasinggiver, herunder leasinggiver, klassificeres som operationelle leasingkontrakter for kontrakter, hvis udførelse udløber inden December 31, 2022 (§51 i FSB 25/2018), eller hvis udførelse er påbegyndt inden 2022, hvis organisationen har ret til at anvende en forenklet regnskabsmæssig metoder (§52 i FSB 25/2018). Dokument: FSB 25/2018 “Lease Regnskab” Hvad skal udlejeren tilføje, at den regnskabspraksis, der er blevet sagt, følger det, at for at skifte til FSB 25/2018, de fleste udlejere skal klassificere alle deres leasingaftaler i operationelle og finansielle. Udlejer har behov for at indtaste oplysninger i sin regnskabspraksis: at han ikke vil anvende FSB 25/2018 kontrakter under, hvor dette er tilladt (for eksempel, for dem, der vil ende før December 31, 2022); hvordan han klassificerer indtægter fra operationel leasing, som andre, eller som indkomst fra almindelige aktiviteter, og også i hvilken rækkefølge han vil anerkende dem, for eksempel, jævnt (præmis 42 af FSB 25/2018), at han anser enhver leasingkontrakt, som opererer, hvis der er sådan en ret (afsnit 28 i FSB 25/2018).