januar 24, 2022

Vako.info

Når du vælger håbet, alt er muligt

Hvornår skal afspejle overgangen til den nye FSB i regnskab

Hvornår skal afspejle overgangen til den nye FSB, ændringer i regnskabspraksis og regnskabsprocedurer for aktiver og passiver kan have indflydelse på de finansielle resultater. Husk, at de generelle principper for vurdering af ændringer i regnskabspraksis, der kan påvirke virksomhedens økonomiske situation og resultaterne af dens aktiviteter, er beskrevet i PBU 1/2008 “organisationens regnskabspraksis” (godkendt ved ordre fra Finansministeriet den 6.oktober 2008 nr. 208n). Konsekvenserne af ændringer i regnskabspraksis estimeres (punkt 13 i PBU 1/2008): i monetære termer; baseret på verificerede data på den dato, hvorfra den nye regnskabsmetode anvendes. Det vil sige, at det er nødvendigt at afspejle justeringer i forbindelse med ændringer i regnskabspraksis fra 1.januar i det år, hvorfra brugen af den nye standard begyndte. Dette skal ske i rapporteringsperioden. Før de nye regler anvendes, kan vi kun antage, at der vil ske ændringer. Men i praksis vil konsekvenserne selv kun være synlige efter afslutningen af rapporteringsperioden, hvor innovationerne blev introduceret. Resultaterne af operationer for året for anvendelse af den nye standard vil blive verificeret og klar på rapporteringsdatoen. Og de skal afspejles i rapporteringen for dette år. Året for den første ansøgning. 07-01-09 / 85635 fremlagde Finansministeriet en sådan forklaring vedrørende den første ansøgning i 2022 af FSB 25/2018 om nye regler for regnskab for leasingaftaler. Men dette er ikke en ny standard, der bliver obligatorisk fra 2022. Hvilke nye FSB, der skal anvendes i regnskab fra 2022 fra januar næste år, skal virksomheder anvende den nye FSB: 6/2020 “anlægsaktiver”; 26/2020 “kapitalinvesteringer”; 25/2018 “Leasingregnskab”. Der er også FSB 27/2021″ dokumenter og dokumentstrøm i regnskab”, som mange allerede er begyndt at anvende, men dette er også obligatorisk fra 2022. Du husker også, at ordren fra Federal Ta.Service dateret 28. September 2021 nr. ED-7-1/[email protected] justeret proceduren for indsendelse af regnskabsrapporter. Det vil være muligt at indsende en rapport ikke kun på TCS, men også i elektronisk form via skattevæsenets hjemmeside.