januar 24, 2022

Vako.info

Når du vælger håbet, alt er muligt

Sådan skifter du til FSB 25/2018

Retrospektiv procedure for overgangen til FSB 25/2018 afsnit 49 i FSB 25/2018 giver mulighed for en retrospektiv mulighed for overgangen til standarden. Det betyder, at der i årsregnskabet for det år, hvor anvendelsen af FSB 25/2018 blev indledt, sammenligningstallene for tidligere rapporteringsperioder, der præsenteres i disse udsagn skal genberegnes på en sådan måde, som hvis den standard, der blev anvendt fra begyndelsen af leasingaftaler, der er taget i betragtning i rapportering for dette regnskabsår. Således, hvis organisationen anvender standarden fra 2022, vil det i rapporteringen for 2022 være nødvendigt at genberegne indikatorerne for 2020 og 2021. Men under hensyntagen til, hvem der er forpligtet, og hvem der ikke er forpligtet til at skifte til FSB 25/2018 i 2022. Forenklet procedure for overgang til FSB 25/2018 forenklet procedure afsnit 50 i FSB 25/2018 tillader kun lejere (lejere) at ansøge. I dette tilfælde skal retten til at bruge aktivet (PAA) og lejeforpligtelsen anerkendes for hver lejekontrakt på samme tid ved udgangen af året forud for året for starten af anvendelsen af standarden. Forskellen skal tilskrives tilbageholdt indtjening (klausul 50 i FSB 25/2018). Og indikatorerne for årsregnskabet for de foregående rapporteringsperioder, der er præsenteret i opgørelserne for året for begyndelsen af anvendelsen af standarden, beregnes ikke retrospektivt. Sådan skifter du til FSB 25/2018 lad os opsummere alt, hvad der er blevet sagt. Udlejere (herunder udlejere) i forbindelse med ikke-operationelle (finansielle) leasingaftaler (leasing) kan kun skifte til FSB 25/2018 med tilbagevirkende kraft. Med hensyn til drifts-eller almindelige lejekontrakter vil overgangen til FSB 25/2018 fra udlejeren ikke medføre ændringer i regnskab og rapportering. Og lejere (herunder lejere) har ret til at anvende en forenklet overgangsprocedure. Sådan afspejler du overgangen til FSB 25/2018 retrospektivt af Finansministeriet i et brev dateret 22. oktober 2021 07-01-09 / 85635 mindede om, at transaktioner relateret til ændringer i regnskabspraksis under overgangen til FSB 25/2018 afspejles i regnskab i interregnskabsperioden og oplyses i regnskabsmæssige (finansielle) opgørelser for den periode, hvorfra den nye standard anvendes. Der er alle ændringer, der er relateret til overgangen til FSB 25/2018 med tilbagevirkende kraft i 2022 skal være afspejlet i den regnskabsmæssige efter 31 December, 2021, der er, efter afslutningen af dette år og udarbejdelse af rapporter for dette år, men før 1 januar 2022 – året for begyndelsen af anvendelsen af standarden.